Müügitingimused

1. Üldsätted

1.1 Käesolevad Digisoundi. e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad ostmisel Digisoundi e-poest internetiaadressilt https://www.digisound.ee/. Kauba müüja on Digisound OÜ (edaspidi: müüja), aadress Kanali tee 4 Tallinn 10112, registrikood 11113888, tel 6 024 401, e-posti aadress info@digisound.ee Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel Digisound e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.digisound.ee/ostutingimused/. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3.   Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4.   Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

2.1.   Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.

2.2.   Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest talle sobivas internetipangas. Palume kliendil kontrollida enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.3.   Pärast kauba eest tasumist tuleb vajutada linki „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.4.   Tellimuse kinnitamiseks saadetakse kliendile arve ostukorvi kinnitamisel sisestatud e-posti aadressile.

2.5.   Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest müüja arvelduskontole.

3. Kaupade hinnad ja maksevõimalused 

3.1.   Kõik e-poest müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad 20%-list käibemaksu.

3.2.   Klient tasub kauba ostmise korral ettemaksuna kauba müügihinna täies ulatuses ning kohaletoimetamise tasu, mis lisandub ostule, mis on väiksem kui 50 €.

3.3.   Kauba müügihinnale lisandub kauba kohaletoimetamise tasu vastavalt ostutingimuste punktis 4.

3.4.   Kauba eest saab tasuda ülekandega järgmistes internetipankades: Swedbank, SEB Pank, LHV Pank, Nordea Bank ja Krediidipank.

4. Kaupade kohaletoimetamine

4.1.   Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud SmartPOST pakiautomaati lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu 2.99 €. Kauba kohaletoimetamine pakiautomaati on kliendile tasuta, kui tellimuse maksumus ületab summat 50 €.

4.3.   Pakiautomaati jõuab kohale esmaspäevast neljapäevani kuni kella 15.00-ni, ostetud kaup ostu sooritamisest ülejärgmisel päeval; reedest pühapäevani ostetud kaup hiljemalt järgneval kolmapäeval. Saaremaa ja Hiiumaa pakiautomaatidesse saabub pakk 4 tööpäeva jooksul.

4.3.   Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitab klienti SMS-teade, mis sisaldab ukse avamiseks unikaalset uksekood. Juhised koodi kasutamiseks ja pakilaeka avamiseks leiab pakiautomaadi puutetundliult ekraanilt.

4.4.   Juhul, kui klient ei võta kaupa 7 päeva jooksul pakiautomaadist välja, loetakse klient lepingust taganenuks. Väljavõtmata tellimuste ostusumma koos postikuluga tagastame viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4.5.   Tellides kaup kullerteenusega, endale sobivale aadressile, lisandub tellimusele kohaletoimetamise tasu 5 €.

4.6.   Kullerteenuse kasutajatele toimetatakse kaubad kohale otse tellimuses märgitud aadressile.

4.7.   Esmaspäevast neljapäevani kuni kella 15.00-ni, ostetud kaubad tarnitakse, kulleriga kohale, ostu sooritamisest ülejärgneval tööpäeval ajavahemikus kell 9.00-17.00. Reedest pühapäevani ostetud kaubad tarnitakse kohale hiljemalt järgneval teisipäeval ajavahemikus kell 9.00-17.00.

4.7.   Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult seda kahjustamata. See on oluline, kui klient soovib kasutada lepingust taganemise õigust. Kui klient on rikkunud pakendit, on müüjal õigus nõuda tekitatud kahju hävitamist.

4.8.   Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, peab klient kohe ühendust võtma müüja esindajaga, kirjutades info aadressil info@digisound.ee.

4.9.   Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

4.10.  Müüja ei vastuta kliendi tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida müüja ei saanud mõjutada või ette näha.

5. Kliendi isikuandmete töötlemine

5.1.   Müüja kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.

5.2.   Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.

6. Kaupade tagastamine, lepingust taganemine ja tagasimaksed

7.1.   Ostetud kaubad saab soovi korral tagastada. Tagastamise õigus kehtib 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (pakiautomaati tellitud toodetele alates pakiautomaati saabumise teate kättesaamisest) ning seda ka juhul, kui tegemist ei ole puudusega kaubaga.

7.2. SmartPOSTi pakiautomaadist kätte saadud tooted võib tagastada pakiautomaadi kaudu, kasutades sama uksekood, mida paki kättesaamisel.  Ka kullerteenuse kasutamisel võib kaubad tagastada SmartPOSTi pakiautomaati.

7.3. Tagasi saadetud kaupade kättesaamise kohta saadab müüja Sinu e-postiaadressile kinnituse.

7.4.   Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovitab tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Soovitus on tagastada kaup originaal-transpordipakendis, see tagab kauba säilimise transpordil paremini. Tagastus aktsepteeritakse ainult koos täidetud taganemissooviga e-posti aadressil ingi@digisound.ee.

7.5.   Juhul, kui klient ei lähe 14 kalendripäeva jooksul SmartPOSTi pakiautomaadist vastu 7 kalendripäeva jooksul, loetakse klient lepingust taganenuks ning müüja tagastab kliendile ostusumma koos postikuluga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

7.6.   Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva arvates kauba tagastamisest müüjale või müüjale tõendi esitamisest selle kohta, et klient on kauba tagasi saatnud. Ostusumma koos postikuluga tagastatakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

7.7.   Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

8. Pretensioonide esitamine ja vastutus

8.1.   Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest.

8.2.   Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul müüja poole. Teade kauba mittevastavusest tuleb saata müüja e-posti aadressil info@digisound.ee. Juhul kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb müüja vastutusest kauba mittevastavuse eest.

8.3.   Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

8.4.   Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, tarbijakaebuste komisjoni ja/või Harju Maakohtu poole.